adjutage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjutage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjutage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjutage.

Từ điển Anh Việt

 • adjutage

  /'ædʤutidʤ/ (ajutage) /'ædʤutidʤ/

  * danh từ

  ống vòi (ống nhỏ lắp vào miệng vòi máy nước để lấy nước)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adjutage

  * kỹ thuật

  bổ sung

  liên hợp

  ống

  ống nhánh

  ống nối

  ống thoát nước

  ống vòi

  phụ hợp

  thêm vào

  vòi

  vòi nước