adequately nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adequately nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adequately giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adequately.

Từ điển Anh Việt

 • adequately

  * phó từ

  tương xứng, thích đáng, thoả đáng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • adequately

  in an adequate manner or to an adequate degree

  he was adequately prepared

  Antonyms: inadequately