adelgid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adelgid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adelgid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adelgid.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adelgid

    any of various insects that feed and form galls on conifers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).