adelges nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adelges nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adelges giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adelges.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adelges

    type genus of the Adelgidae: plant lice

    Synonyms: genus Adelges

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).