adcock direction finder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adcock direction finder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adcock direction finder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adcock direction finder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adcock direction finder

  * kỹ thuật

  điện:

  bộ dò hướng Adcock

  điện tử & viễn thông:

  bộ tìm phương Adcock