adapting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adapting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adapting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adapting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adapting

    * kỹ thuật

    sự thích ứng

    sự tương hợp