actinomycetous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actinomycetous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actinomycetous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actinomycetous.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • actinomycetous

    Similar:

    actinomycetal: of or belonging to the actinomycetes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).