actinometric nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actinometric nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actinometric giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actinometric.

Từ điển Anh Việt

  • actinometric

    xem actinometer

Từ điển Anh Anh - Wordnet