actinomeris nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actinomeris nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actinomeris giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actinomeris.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • actinomeris

    used in some classification systems for plants now included in genus Verbesina

    Synonyms: genus Actinomeris

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).