actability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actability.

Từ điển Anh Việt

  • actability

    xem act