acromikria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acromikria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acromikria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acromikria.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • acromikria

    Similar:

    acromicria: abnormally small extremities (underdeveloped fingers and toes)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).