acromicria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acromicria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acromicria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acromicria.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acromicria

  * kỹ thuật

  y học:

  chứng nhỏ cực đầu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • acromicria

  abnormally small extremities (underdeveloped fingers and toes)

  Synonyms: acromikria