acrn tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acrn tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acrn tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acrn tube.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acrn tube

    * kỹ thuật

    điện:

    đèn điện tử nhỏ