acridotheres tristis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acridotheres tristis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acridotheres tristis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acridotheres tristis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • acridotheres tristis

    Similar:

    crested myna: dark brown crested bird of southeastern Asia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).