acidification nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acidification nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acidification giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acidification.

Từ điển Anh Việt

 • acidification

  /'æsidifi'keiʃn/

  * danh từ

  (hoá học) sự axit hoá

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acidification

  * kinh tế

  sự axit hóa

  * kỹ thuật

  sự axit hóa

  toán & tin:

  hóa chua

  sự hóa acid

  xây dựng:

  sự hóa axit

  sự hóa chua

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • acidification

  the process of becoming acid or being converted into an acid