achondroplasia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

achondroplasia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm achondroplasia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của achondroplasia.

Từ điển Anh Việt

 • achondroplasia

  * tính từ

  tình trạng thiếu phát triển sụn (ở người)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • achondroplasia

  * kỹ thuật

  y học:

  chứng loạn sản sụn

Từ điển Anh Anh - Wordnet