achillea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

achillea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm achillea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của achillea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • achillea

    any of several plants of the genus Achillea native to Europe and having small white flowers in flat-topped flower heads

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).