acheta assimilis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acheta assimilis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acheta assimilis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acheta assimilis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • acheta assimilis

    Similar:

    field cricket: common American black cricket; attacks crops and also enters dwellings

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).