acetous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetous.

Từ điển Anh Việt

 • acetous

  /'æsitəs/

  * tính từ

  chua, có vị giấm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acetous

  * kinh tế

  chua

  * kỹ thuật

  giấm

  hóa học & vật liệu:

  axetic

Từ điển Anh Anh - Wordnet