acetonuria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetonuria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetonuria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetonuria.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acetonuria

  * kỹ thuật

  y học:

  axetone-niệu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • acetonuria

  Similar:

  ketonuria: excessive amounts of ketone bodies in the urine as in diabetes mellitus or starvation

  Synonyms: ketoaciduria