acentric nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acentric nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acentric giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acentric.

Từ điển Anh Việt

 • acentric

  * tính từ

  không có tâm, không có đoạn trung tâm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • acentric

  lacking a centromere

  an acentric chromosome fragment

  not centered or having no center