accepting station nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accepting station nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accepting station giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accepting station.

Từ điển Anh Việt

  • accepting station

    (Tech) trạm nhận tin

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accepting station

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    trạm thu nhận