acanthi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acanthi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acanthi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acanthi.

Từ điển Anh Việt

  • acanthi

    /ə'kænθəs/

    * danh từ, số nhiều acanthuses, acanthi

    cây ô rô

    (kiến trúc) hình trang trí lá ô rô