acalypha nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acalypha nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acalypha giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acalypha.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • acalypha

    a genus of herbs and shrubs belonging to the family Euphorbiaceae

    Synonyms: genus Acalypha

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).