abvolt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abvolt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abvolt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abvolt.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • abvolt

    a unit of potential equal to one-hundred-millionth of a volt

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).