absorbance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorbance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorbance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorbance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorbance

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khả năng hút

    thu (bức xạ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet