absolutist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolutist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolutist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolutist.

Từ điển Anh Việt

 • absolutist

  /'æbsəlu:tist/

  * danh từ

  (chính trị) người theo chính thể chuyên chế

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • absolutist

  one who advocates absolutism

  pertaining to the principle of totalitarianism

  Synonyms: absolutistic