abscissa, abscissae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abscissa, abscissae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abscissa, abscissae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abscissa, abscissae.

Từ điển Anh Việt

  • abscissa, abscissae

    hoành độ