abruzzi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abruzzi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abruzzi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abruzzi.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • abruzzi

    a mountainous region of central Italy on the Adriatic

    Synonyms: Abruzzi e Molise

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).