abloom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abloom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abloom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abloom.

Từ điển Anh Việt

 • abloom

  /ə'blu:m/

  * tính từ & phó từ

  đang nở (ra) hoa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • abloom

  bursting into flower

  flowering spring trees

  Synonyms: efflorescent