abattis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abattis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abattis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abattis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • abattis

    a line of defense consisting of a barrier of felled or live trees with branches (sharpened or with barbed wire entwined) pointed toward the enemy

    Synonyms: abatis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).