aarhus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aarhus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aarhus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aarhus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aarhus

    Similar:

    arhus: port city of Denmark in eastern Jutland

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).