a-frame nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

a-frame nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm a-frame giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của a-frame.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • a-frame

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  Cấu trúc khung chữ A

  khung chữ (mái nhà)

  khung hình chữ A