'tween nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

'tween nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm 'tween giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của 'tween.

Từ điển Anh Việt

 • 'tween

  * giới từ

  (vt của between)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • 'tween

  Similar:

  between: in between

  two houses with a tree between