nn trong Tiếng Anh là gì?

nn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • NN

    Nhân Hàng Nhà Nước (National Bank of VN)