nitric trong Tiếng Anh là gì?

nitric trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nitric sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nitric

    * ttừ

    azotic