niền trong Tiếng Anh là gì?

niền trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ niền sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • niền

  hoop (put round a barrel...); rim (of a wheel)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • niền

  Hoop (put round a barrel...)

  Rim (of a wheel)

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • niền

  hoop, rim (of a wheel)