nhui trong Tiếng Anh là gì?

nhui trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhui sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhui

  push in; put (into, in)

  nhui củi vào bếp to push a bit of firewood into the fire

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhui

  Push in

  Nhui củi vào bếp: To push a bit of firewood into the fire

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhui

  push in