nhủn trong Tiếng Anh là gì?

nhủn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhủn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhủn

  pulpy

  quả chuối chín nhủn a pulpily ripe banana, an overripe banana

  fain

  nhủn chân tay to have one's limbs fain (with fati gue)

  become soft

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhủn

  Pulpy

  Quả chuối chín nhủn: A pulpily ripe banana, an overripe banana

  Fain

  Nhủn chân tay: To have one's limbs fain (with fati gue)

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhủn

  pulpy