nhồng trong Tiếng Anh là gì?

nhồng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhồng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhồng

  * dtừ

  (chim) rackle

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhồng

  * noun

  (chim) rackle

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhồng

  rackle