nhín trong Tiếng Anh là gì?

nhín trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhín sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhín

  (địa phương) to lay by part of...; to save; to put aside

  nhín ít gạo để ngày mai to lay by part of rice for tomorrow

  ăn nhín to eat sparingly

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhín

  (địa phương) Lay by part of, save

  Nhín ít gạo để ngày mai: To lay by part of rice for tomorrow

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhín

  save