ngoẻo trong Tiếng Anh là gì?

ngoẻo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngoẻo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngoẻo

    (thông tục) to kick the bucket; to pop off

    con chó khôn thế mà ngoẻo mất rồi the clever dog has popped off

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngoẻo

    to die, kick the bucket