ngoãn trong Tiếng Anh là gì?

ngoãn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngoãn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngoãn

    tile, tiling

    thợ ngoãn bricklayer