nghén trong Tiếng Anh là gì?

nghén trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghén sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nghén

    to have morning sickness

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nghén

    to have morning sickness