nefrit trong Tiếng Anh là gì?

nefrit trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nefrit sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nefrit

    * dtừ

    nephrite, axe-stone