ne trong Tiếng Anh là gì?

ne trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ne sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ne

  (địa phương) drive to one side, drive sidewards, pen cattle

  ne đàn ngỗng xuống ao to drive the gaggle of geese sidewards into a pond

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ne

  (địa phương) Drive to one side, drive sidewards

  Ne đàn ngỗng xuống ao: To drive the gaggle of geese sidewards into a pond

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ne

  drive to one side, drive sideways