natri trong Tiếng Anh là gì?

natri trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ natri sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • natri

    * dtừ

    natrium