nả trong Tiếng Anh là gì?

nả trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nả sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nả

  short time; short while

  chả mấy nả mà đã năm mươi rồi it will not belong before one is fifty

  creel; quantity, amount, number

  bao nả công trình so much labour

  period/space/lapse of time

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nả

  * noun

  short time; short while

  chả mấy nả mà đã năm mươi rồi: It will not belong before one is fifty

  * noun

  creel

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nả

  short time, short while