nít trong Tiếng Anh là gì?

nít trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nít sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nít

  small wine-bottle

  xem con nít

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nít

  Small wine-bottle

  xem con nít

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nít

  small wine-bottle