nây trong Tiếng Anh là gì?

nây trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nây sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nây

  this (high, much...), that (high, much...)

  nó bây giờ đã lớn bằng nây he is now about this high

  flabby fat part of pork sides; flabbily fat

  ăn gì mà béo nây thế? what has he eaten to be so flabbily fat?

  (địa phương) như này

  feshy, be well fleshed

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nây

  This (high, much...), that (high, much...)

  Nó bây giờ đã lớn bằng nây: He is now about this high

  Flabby fat part of pork sides

  Flabbily fat

  Ăn gì mà béo nây thế?: What has he eaten to be so flabbily fat?

  (địa phương) như này